Pielęgnacja wyjątkowości

równowaga, wellness, kaizen, slow life, life balance

Proces zmiany psychodietetycznej wymaga uważnego zapoznania się z sobą oraz przyjrzenia różnym czynnikom, które nam towarzyszą, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. A także ochronienia tych rzeczy, które są w nas wyjątkowe. Nawet jeśli są to pozornie małe elementy, warto  o nich pamiętać i je czule pielęgnować. W czasie mojego procesu pracy często o tym wspominam, a bardzo czeto tez pomagam odkryć na nowo te zachwycające elementy.

Przeczytaj pozostałe: